GHOPEC II

Verbeter uw werkhouding met de Ghopec II

Zittend werken, een verhaal apart.

Vanuit de tandheelkundige ergonomie is bekend dat 70% van de tandartsen last hebben van zogeheten werk-gerelateerde musculoskeletale klachten en vermoed wordt dat dit bij de overige in de tandheelkunde werkzame beroepsgroepen niet anders zal zijn. Daarvan uitgaand is een pakket van eisen geformuleerd waaraan apparatuur en dus ook werkstoelen zouden moeten voldoen. Deze “Ergonomic Requirements for Dental Equipment” vindt u op de website van de European Society of Dental Ergonomics (www.esde.org ).

Informatie die daaraan bijdraagt is de klapper: Het innemen van een gezonde werkhouding, deze is te downloaden vanuit documenten. Nu is het belangrijkste probleem bij zittend werken dat de rechtop houding in zit in de ergonomische literatuur eigenlijk nooit goed beschreven is, terwijl er over rechtop staan juist veel literatuur is, maar deze komt voornamelijk vanuit de bewegingsleer. In de fysiologisch meest gunstige stand zijn de posteriore en anteriore spiergroepen met elkaar in balans,verbruiken een minimum aan energie en zijn in maximaal mogelijke ontspanning. Dat zou bij zitten ook zo moeten zijn. Dat vereist een gecorrigeerde werkhouding, die door het ontwerp alleen op de GHOPEC in te nemen en vol te houden is.

 

De naam is een acroniem ( GHOPEC: Gaining Height On Professional Ergonomic Chair) Iedereen die voor zijn werk hoger moet zitten dan zijn/haar onderbenen lang zijn, kan dat op twee manieren oplossen. Of er wordt op de rand van de stoel gezeten, of er is een stoel met een naar voren gekanteld zitvlak. In beide gevallen verandert de geometrie van het zitten, er ontstaan drukplaatsen op gebieden waar druk niet gewenst is, namelijk op de weke delen. Bij een zadelstoel treedt naast die ongewenste druk ook een verschuiving van de zitbeenknobbels op bij iedere beweging van het been. Meer gedetailleerde informatie vindt u in de flyer.

Met de uitvinding van de GHOPEC is die ongunstige drukverdeling opgelost door met een gedeelde zitting te werken. Op het achterste, horizontale zitdeel komen de zitbeenknobbels. De bovenbeen-ondersteuning komt van het instelbare voorste zitdeel. Bij de GHOPEC Type II wordt bij een gekozen zithoogte de bovenbeenondersteuning d.m.v. een draaiknop ingesteld. Het tweede essentiële deel van de uitvinding betreft de bekkensteun. Uit literatuur en talloze proefnemingen komt naar voren dat de houding rechtop alleen bereikt kan worden door het lichaam met geheven borstbeen uit te strekken met de schouders recht boven de heupgewrichten. Dan wordt de bekkensteun aangelegd en mag er ontspannen worden .Iedere keer weer blijkt dat dan de hoofd-evenwichtsspieren nog steeds ontspannen zijn, oftewel dat een fysiologische zitpositie wel degelijk mogelijk is. De bekkensteun verhindert het inzakken van de rug. Rechtop zitten moet dus geleerd worden en vooral indien er al klachtenpatronen aanwezig zijn, is dat niet makkelijk, maar des te noodzakelijker!